Ordräknaren/Vanliga stavfel/Vakum eller vakuum?

Vakum eller vakuum, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är vakuum, det är alltså felaktigt att skriva vakum.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet vakuum är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis vakum. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet vakuum när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "vakuum": vakum.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Vissa extremofila mikroorganismer, såsom björndjur, kan dock överleva vakum under en period av dagar.

De elektriska egenskaperna i vakum gör elektronmikroskop och elektronrör möjliga ihop med katodstrålerör.

Ökningen har inte uppstått ur ett vakum, säger Ihsaan Gardee, vd vid National Council of Canadian Muslims.

I ett teoretiskt perfekt vakum finns inga materiapartiklar alls, vilket är omöjligt att uppnå i praktiken.

Ett antal elektriska egenskaper blev observerbara på denna vakuumnivå och detta förnyade intresset för vakum.