Ordräknaren/Vanliga stavfel/Mäst eller mest?

Mäst eller mest, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är mest med e, det är alltså felaktigt att skriva mäst med ä.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet mest är ett ord som man tyvärr ganska ofta stöter på som felstavat i form av att e:et har bytts ut mot ett ä och den felaktiga stavningen mäst har bildats. Felstavningen hittas framför allt i olika kommentarsfält på internet, och har tyvärr blivit relativt vanlig. Orsaken till felstavningen finns troligen att finna i det talspråkliga eller dialektala, då mest när det uttalas i vissa dialekter låter som "mäst".

Sammanfattning

Skriv en kommentar