Ordräknaren/Vanliga stavfel/Mäst eller mest?

Mäst eller mest, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är i mest med e, det är alltså felaktigt att skriva mäst med ä.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet mest är ett ord som man tyvärr ganska ofta stöter på som felstavat i form av att e:et har bytts ut mot ett ä och den felaktiga stavningen mäst har bildats. Felstavningen hittas framför allt i olika kommentarsfält på internet, och har tyvärr blivit relativt vanlig. Orsaken till felstavningen finns troligen att finna i det talspråkliga eller dialektala, då mest när det uttalas i vissa dialekter låter som "mäst".

Sammanfattning

Skriv en kommentar