Ordräknaren/Vanliga stavfel/Paralell eller parallell?

Paralell eller parallell, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är parallell med totalt fyra l och ett r, det är alltså felaktigt att skriva t.ex. paralell.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet parallell är ett ord som väldigt vanligt att många stavar fel på, vilket egentligen är ganska förståeligt med tanke på den stora förekomsten av bokstaven l.

Det sätt som parallell stavas fel på brukar i de flesta fall innebära att ett enkel-l ersätter något av de dubbla l:en, och bildar paralell eller parallel. Oftast är det dock felstavningen då den första ll-kombinationen ersätts med ett enkel-l som är den vanligaste av de båda. Orsaken till detta är att betoningen skiljer de båda åt en aning, och man blir lätt lurad att det bara skall vara ett l i mitten av ordet parallell.

En annan relativt vanlig felstavning av ordet parallell är även parralell, som också har sin grund i betoningen.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: parallell
  • Felaktiga stavningar är: paralell, parallel, paralel, parrallell, parralell, parrallel
  • Hitta synonymer till parallell

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Jag kör den på paralell kabel, men ser att det också går att använda USB.

Jag köpte buntband för parrallel kabeldragning.

Jag går i din parrallel klass och jag tycker att du är görsnygg!

En rak linje som är parrallell med y-axeln och skär x-axeln vid x=-3.

De hade startat smågrupper för syskon och en parrallell föräldragrupp.