Ordräknaren/Vanliga stavfel/Seminariumet eller seminariet?

Seminariumet eller seminariet, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är seminariet, det är alltså felaktigt att skriva seminariumet.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet seminariet är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis seminariumet. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet seminariet när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "seminariet": seminariumet.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Oluf Ulricksen tjänade seminariumet genom att på sitt boktryckeri i staden trycka reformatorernas skrifter.

Mary's Orthodox Cathedral grundades 1887, öppnade en missionärskola 1897 och skapade det första rysk-ortodoxa seminariumet i USA.