Ordräknaren/Vanliga stavfel/Betäckning eller beteckning?

Betäckning eller beteckning, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är beteckning, det är alltså felaktigt att skriva betäckning.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet beteckning är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis betäckning. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet beteckning när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "beteckning": betäckning.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

En allmänt vedertagen betäckning på detta nysvenska vokalfonem saknas i språkvetenskaplig litteratur.

De gav var och en av de fem observerade ockultationerna en betäckning bestående av en grekisk bokstav: α, β, γ, δ och ε.

Ett 40 cm brett bänkskåp med fem utdragslådor hade betäckning ”Pax SA 1” och kostade 89 kronor inklusive 11,11 procent moms.

anm.) är i det franska rättsväsendet en betäckning för personer som förmodas utgöra ett allvarligt hot mot den nationella säkerheten.

Kometer som först råkat få en betäckning som småplanet behåller denna vilket leder till så udda namn som P/2004 EW38 (Catalina-LINEAR).