Ordräknaren/Vanliga stavfel/Sevärdighet eller sevärdhet?

Sevärdighet eller sevärdhet, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är sevärdhet, det är alltså felaktigt att skriva sevärdighet.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet sevärdhet är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis sevärdighet. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet sevärdhet när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "sevärdhet": sevärdighet.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Själva stationen, och det intilliggande torgområdet, har blivit en sevärdighet och bangården används av flera järnvägsoperatörer.

En annan omåttligt populär sevärdighet är Fukuoka Castle, visserligen återuppbyggd under Meiji-restorationen, men de ursprungliga stenbefästningarna finns kvar än i dag.

Med avbrott för beredskapsåren 1914-18 respektive 1939-45, då anläggningen utnyttjades av försvaret som bland annat förråd, har anläggningen fortsatt att vara en uppskattad sevärdighet.