Ordräknaren/Vanliga stavfel/Passient eller patient?

Passient eller patient, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är patient med t, det är alltså felaktigt att skriva passient med två s istället för t.

Möjlig förklaring till felstavningen

Att ordet patient skrivs på fel sätt med två s istället för ett t som passient är ett stavfel som man stöter på då och då, framför allt i olika sammanhang på internet som exempelvis i kommentarsfält på Instagram eller Facebook.

En trolig orsak till stavfelet är att ordet patient har en ganska betoning på t:et som låter som ett dubbel-s, vilket med lite välvilja kan låta som att det skall stavas passient med två s. Stavfelet skulle därför kunna bero på hur ordet uttalas.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det går upp och ner, vilket är fallet när man noga följer en passient.

Enligt tjänstemannen i beredskap, drabbades ingen passient av strömavbrottet.

Undernäring och vätskebrist gör att passienten har svårt att röra på sig.

Enstaka passienter kan tas emot, övriga avbokas.

Sökningarna ska ha skett i två passienters journaler vid flera tillfällen under hösten i fjol och under vintern i år.