Ordräknaren/Vanliga stavfel/Låneord eller lånord?

Låneord eller lånord, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är lånord, det är alltså felaktigt att skriva låneord.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet lånord är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis låneord. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet lånord när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "lånord": låneord.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: lånord
  • Felaktiga stavningar är: låneord
  • Se exempel på lånord i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Vissa forskare har betraktat arabiskans eid som ett låneord från det semitiska systerspråket arameiska.

Kymriskan saknar även bokstäverna ⟨k⟩, ⟨q⟩, ⟨x⟩, ⟨v⟩, och ⟨z⟩, men de förekommer även de i vissa låneord.

Vissa bokstäver används endast i ryska låneord, och finns inte i den traditionella sydjukagiriskans ljudlära.

Ändå har det i loppet av sin historia införlivat åtskilliga låneord framför allt från latin och romanska språk.

Utöver dessa används även ⟨j⟩, men bara i låneord såsom garej (”garage”) och jôc (”skämt”) där det står för /dʒ/.