Ordräknaren/Vanliga stavfel/Tålamodig eller tålmodig?

Tålamodig eller tålmodig, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är tålmodig utan a i ordet, det är alltså felaktigt att skriva tålamodig med ett a i ordet.

Möjlig förklaring till felstavningen

Att ordet tålmodig felstavas och skrivs som tålamodig är en relativt vanligt förekommande företeelse, och har troligtvis sin grund i hur ordet ibland uttalas och det faktum att ordet tålamod stavas med just ett a i mitten. Detta kombinerat gör att det ganska enkelt kan missuppfattas hur ordet tålmodig skall stavas, varpå a:et felaktigt sätts in i även detta ord.

Sammanfattning