Ordräknaren/Vanliga stavfel/Upgift eller uppgift?

Upgift eller uppgift, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är uppgift, det är alltså felaktigt att skriva upgift.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet uppgift är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis upgift. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet uppgift när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "uppgift": upgift.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Enligt upgift ska satelliten kunna upptäcka förändringar i istjockleken ner till en halv centimeter.

Parlamentet hade i upgift att välja talmän i de båda kamrarna men dagen fick avslutas utan framgång.

NFC har en mycket viktig upgift och då är det också mycket viktigt att de har de verktyg de behöver.

Enligt upgift skulle 70% krävas, ändå är klozapin det neuroleptika som har bäst effekt mot psykoser.

Om dessa personer anses farliga för samhället, är det socialtjänstens upgift att avradikalisera dem?