Ordräknaren/Vanliga stavfel/Förstörning eller förstöring?

Förstörning eller förstöring, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är förstöring, det är alltså felaktigt att skriva förstörning.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet förstöring är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis förstörning. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet förstöring när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "förstöring": förstörning.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Stockholms historiska bebyggelse är i stort bevarad, mycket beroende på att staden undsluppit förstörning genom krig, som drabbat så många andra städer i Europa.

Normandernas förstörning i Rom var bara en i en serie katastrofer som drabbat staden.