Ordräknaren/Vanliga stavfel/Ungifär eller ungefär?

Ungifär eller ungefär, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är ungefär, det är alltså felaktigt att skriva ungifär.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet ungefär är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis ungifär. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet ungefär när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "ungefär": ungifär.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Kostnaden för tornet beräknas bli 40 miljarder yen, vilket blir ungifär 3,5 miljarder svenska kronor.

Och kommit fram till att det skulle leda till kostnader på ungifär 170 miljarder euro om året för EU.

Enligt polisen uppgick värdet på drogerna till 1,2 miljoner euro, ungifär 12 miljoner svenska kronor.

Yokohama ligger placerat vid den västra sidan av Tokyobukten, ungifär 30 kilometer från Tokyo självt.

Byggnaden påminner om Koppartälten i Hagaparken som skapades ungifär samtidigt av Louis Jean Desprez.