Ordräknaren/Vanliga stavfel/Iakta eller iaktta?

Iakta eller iaktta, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är iaktta, det är alltså felaktigt att skriva iakta.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet iaktta är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis iakta. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet iaktta när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "iaktta": iakta.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Alla svenskar i området uppmanas att iakta stor försiktighet med anledning av utvecklingen de senaste dagarna.

Dessutom har man för första gången bjudit in utländska observatörer och journalister som ska få iakta processen.

Vi uppmanar svenska medborgare att fortsatt iakta stor försiktighet, säger Diana Qudhaib, presskommunikatör på UD.

Trots sin fotskada ville Karl XII iakta striden personligen och lät sig bäras vid infanteriet på en bår som spänts mellan två hästar.

Däremot uppmanas turister att inte besöka marknader där djur och fåglar finns och se till att iakta god hand- luftvägs- och personlig hygien. .