Ordräknaren/Vanliga stavfel/Forsatte eller fortsatte?

Forsatte eller fortsatte, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är fortsatte, det är alltså felaktigt att skriva forsatte.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet fortsatte är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis forsatte. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet fortsatte när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "fortsatte": forsatte.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Vattenbegjutning med flygplan forsatte 8 augusti och i mycket begränsad omfattning 9 och 10 augusti.

Mazares forsatte erövringen av Mindre Asien, men dog av okänd anledning under sitt fälttåg i Jonien.

Förnyelse- och restaureringsarbetena forsatte fram till 1960, med avbrott under krigsåren 1940–1945.

På 1920-talet blev Irland självständigt från Storbritannien, men Nordirland forsatte vara brittiskt.

Talrika spänningar inom arbetslaget och från utgivaren 2K Games forsatte under utvecklingsprocessen.