Ordräknaren/Vanliga stavfel/Lärljunge eller lärjunge?

Lärljunge eller lärjunge, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är lärjunge, det är alltså felaktigt att skriva lärljunge.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet lärjunge är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis lärljunge. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet lärjunge när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "lärjunge": lärljunge.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Milarepa hade i sin tur en lärljunge vid namn Gampopa, vars lärjungar bildade många olika inriktningar inom kagyu.

Marpa Lotsawas främste lärljunge var Milarepa, en av de mest kända personerna i hela den tibetanska buddhismens historia.

Parmenides radikala slutsatser försvarades av hans lärljunge Zenon, som försökte visa på rimligheten i dessa genom sina paradoxer.

Shan-tao, lärljunge till Tao-ch'o, kom senare att filosofiskt redogöra för hur recitation av Amitabhas namn ledde till återfödelse i Sukhavati.

Den kristna traditionen menar att Jesu lärljunge Johannes, Sebedaios son har skrivit såväl Johannesevangeliet som Johannesbreven och Johannes uppenbarelse.