Ordräknaren/Vanliga stavfel/Bergshäll eller berghäll?

Bergshäll eller berghäll, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är berghäll, det är alltså felaktigt att skriva bergshäll.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet berghäll är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis bergshäll. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet berghäll när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "berghäll": bergshäll.

Sammanfattning