Ordräknaren/Vanliga stavfel/Nederlänsk eller nederländsk?

Nederlänsk eller nederländsk, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är nederländsk, det är alltså felaktigt att skriva nederlänsk.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet nederländsk är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis nederlänsk. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet nederländsk när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "nederländsk": nederlänsk.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Titelpersonen är en stark nederlänsk kvinnlig privatdetektiv som löser mysterier i exotiska miljöer.

Stewie kallar Bruce Jenner en "elegant, vacker nederlänsk kvinna", fastän Jenner är en amerikansk man.

De anlitades av en nederlänsk människorättsorganisation för att hålla en utbildning om digital säkerhet.

År 1647 utnämndes Peter Stuyvesant till ny nederlänsk guvernör och spänningarna mellan nationerna ökade.

Adriaen Pietersz van de Venne, född 1587 eller 1589 i Delft, död 1662 i Haag, var en nederlänsk konstnär.