Ordräknaren/Vanliga stavfel/Upträda eller uppträda?

Upträda eller uppträda, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är uppträda, det är alltså felaktigt att skriva upträda.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet uppträda är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis upträda. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet uppträda när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "uppträda": upträda.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

På grund av coronarestriktionerna fick melodifestival-artisterna upträda inför tomma stolar i våras.

Under fräsningen kan en serie problem upträda som försvårar fräsningsarbetet och försämrar kvaliteten.

En stor del av Norwoods musikaliska grund kom från att se sin pappa, Willie Norwood, upträda i kyrkan.

I augusti 2009 åkte Dolmayan, Perez, Shamoun och Cifarelli till Irak för att upträda på en USO-konsert.

De fick utmärkta recensioner och trion fortsatte upträda i södra Ontario, samt på radio, fram till 1944.