Ordräknaren/Vanliga stavfel/Anorlunda eller annorlunda?

Anorlunda eller annorlunda, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är annorlunda, det är alltså felaktigt att skriva anorlunda.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet annorlunda är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis anorlunda. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet annorlunda när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "annorlunda": anorlunda.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

För några år sedan skedde skjutningarna ofta på avsides liggande platser i dag ser det anorlunda ut.

Dagens match mot Lejonen skulle inte bli anorlunda, trots att Martin Smolinski var tillbaka i laget.

Eller anorlunda uttryckt: Har ett lands regering ett ansvar att prioritera de egna medborgarna först?

I övriga översättningar och versioner av sutran, är kriterierna för återfödelse i Sukhavati anorlunda.

Han vill inte skylta med sitt namn, men visar gärna upp när han röker den något anorlunda löneförmånen.