Äns eller ens, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är i ens med e, det är alltså felaktigt att skriva äns med ä.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet ens är ett ord som man tyvärr ganska ofta stöter på som felstavat i form av att e:et har bytts ut mot ett ä och den felaktiga stavningen äns har bildats. Felstavningen hittas framför allt i olika kommentarsfält på internet, och har tyvärr blivit relativt vanlig. Orsaken till felstavningen finns troligen att finna i det talspråkliga eller dialektala, då ens när det uttalas i vissa dialekter låter som "äns".

Sammanfattning

Skriv en kommentar