Äns eller ens, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är ens med e, det är alltså felaktigt att skriva äns med ä.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet ens är ett ord som man tyvärr ganska ofta stöter på som felstavat i form av att e:et har bytts ut mot ett ä och den felaktiga stavningen äns har bildats. Felstavningen hittas framför allt i olika kommentarsfält på internet, och har tyvärr blivit relativt vanlig. Orsaken till felstavningen finns troligen att finna i det talspråkliga eller dialektala, då ens när det uttalas i vissa dialekter låter som "äns".

Sammanfattning

Skriv en kommentar