Ordräknaren/Vanliga stavfel/Brännt eller bränt?

Brännt eller bränt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är bränt, det är alltså felaktigt att skriva brännt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet bränt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis brännt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet bränt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "bränt": brännt.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: bränt
  • Felaktiga stavningar är: brännt
  • Se exempel på bränt i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Sedan 2013 har H&M i genomsnitt brännt 12 ton om året på anläggningar i Danmark, enligt programmet.

Brandorsaken visade sig senare bero på att någon brännt elkablar på platsen och händelsen polisanmäldes.

Lantbrukaren har brännt potatisblast och sprutat med växtskyddsmedel i området där skalbaggarna hittades.

Han (Mikael Skråmo) har ju brännt alla skepp och marken bakom sig i och med att han opererar så pass öppet.