Ordräknaren/Vanliga stavfel/Användt eller använt?

Användt eller använt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är använt, det är alltså felaktigt att skriva användt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet använt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis användt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet använt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "använt": användt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Butler hade sedan tidigare blivit lovad en roll i den version som skulle användt riktiga skådespelare.

Som utgångspunkt för definitionen har man användt sig av vattnets trippelpunkt vid 0,01 °C (273,16 K).

President Trumps nye nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton har användt sig av Cambridge Analytica.

Tjuvarna hade nämligen användt sig av verktyg för att klippa upp hönsnätet för att komma åt kaninerna.

Karlsson har väldigt höga fotvalv och har därför jobbat in fel rörelsemönster och användt fel muskler.