Ordräknaren/Vanliga stavfel/Innom eller inom?

Innom eller inom, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är inom, det är alltså felaktigt att skriva innom.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet inom är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis innom. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet inom när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "inom": innom.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Den person som först accepterar erbjudandet ska kunna vara på plats för att ta dosen innom 30 minuter.

Unionsmärket var till en början populärt i Norge som en symbol för landets jämbördighet innom unionen.

Påven Franciskus lyfter nu sekretessen innom den katolska kyrkan när det gäller sexövergrepp mot barn.

Ännu 1904 var tolv väderkvarnar i drift innom Ekerö kommun, idag finns bara två kvar, dock ej i drift.

En fraktion innom den pakistanska talibanrörelsen meddelar i ett uttalande att man ligger bakom dådet.