Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kungadömme eller kungadöme?

Kungadömme eller kungadöme, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är kungadöme, det är alltså felaktigt att skriva kungadömme.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet kungadöme är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis kungadömme. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet kungadöme när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "kungadöme": kungadömme.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Kilikien hade erövrats före första korståget, men fick erkännande som kungadömme av påve Innocentius III.

Påven Innocentius VIII hotade därefter alla som utmanade hans legitima kungadömme med bannlysning ur kyrkan.

Gustav tillhörde Vasaätten, som genom honom blev den första monarkiska dynastin som regerade ett enat svenskt kungadömme som ett arvrike.

Tidiga svenska historieskrivare, från Ericus Olai och framåt, menade att alla norrländska kustlandskap utgjort ett enda kungadömme Hälsingland.

Frågan är om det öppnar för kompromisser med ett försvagat kungadömme.Saudierna verkar nu rätt förvånade, säger jemenitiske experten Farea al-Muslimi.