Ordräknaren/Vanliga stavfel/Speciel eller speciell?

Speciel eller speciell, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är speciell, det är alltså felaktigt att skriva speciel.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet speciell är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis speciel. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet speciell när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "speciell": speciel.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det känns väldigt bra och det är en speciel energi som man märker både hos mig själv och personalen.

En speciel färgbegåvning hade Ruth Smith från Vágur, hon var även en sensibel tecknare och grafiker.

Det är så avtalen ser ut, det är ingen speciel överenskommelse i det här fallet, säger Jonas Walker.

Två trygghetsvärdar, som har speciel uppsikt över platsen under sommarmånaderna, har också anställts.

Känt är också att björnen var föremål för en speciel kult (”björnkult”) med ett invecklat ceremoniel.