Ordräknaren/Vanliga stavfel/Konstmuséet eller konstmuseet?

Konstmuséet eller konstmuseet, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är konstmuseet, det är alltså felaktigt att skriva konstmuséet.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet konstmuseet är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis konstmuséet. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet konstmuseet när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "konstmuseet": konstmuséet.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Djurgårdsön slutar i öst med Blockhusudden, på den finns konstmuséet och konsthallen Thielska Galleriet från 1905.

Upptäckten gjordes i samband med ett renoveringsarbete i byggnaden, som ligger i närheten av konstmuséet Galleria Borghese.

Ljuden är en del av ett konstverk vid konstmuséet Arken utanför Köpenhamn och har skapat stor irritation bland invånarna, rapporterar TV2 Lorry.

Det lilla konstmuséet i Halmstad har avtal med oss och tar ansvar för de bilder som läggs upp, men Google och Facebook behöver inte betala för sig.

Det mest fantasieggande förslaget var troligen placeringen av konstmuséet på Kungsklippan som visas på en målning av Carl Stefan von Bennets från 1845.