Ordräknaren/Vanliga stavfel/Terorin eller teorin?

Terorin eller teorin, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är teorin, det är alltså felaktigt att skriva terorin.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet teorin är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis terorin. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet teorin när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "teorin": terorin.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: teorin
  • Felaktiga stavningar är: terorin
  • Se exempel på teorin i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Den vanliga terorin är att salterna har lösts ut ur marken av de vattendrag som så småningom når havet.

Den mest accepterade vetenskapliga terorin kring mimikryns utveckling hos fjärilar är en tvåstegshypotes.

Terorin har därför kunnat prövas empiriskt mot Hirschis argument och även testa terorin mot andra teorier.

Fyens Stiftstidendes kulturredaktör Rolf Dorset har stött terorin i sin bok Paradisbarnet — en bog om H.C.

Nu har president Biden öppnat för samma sak och då tillåter Facebook återigen terorin på sina plattformar.