Ordräknaren/Vanliga stavfel/Aggresiv eller aggressiv?

Aggresiv eller aggressiv, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är aggressiv, det är alltså felaktigt att skriva aggresiv eller agressiv.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet aggressiv är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis aggresiv eller agressiv. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet aggressiv när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "aggressiv":

  • agressiv
  • aggresiv

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Hela hennes valkampanj var aggresiv.

Du är inte rädd att verka för färgstark och agressiv.

Rapp i munnen och aggresiv under den mjuka ytan.

Han blev mer agressiv ju mer vi träffades.

De säger att det är något som har gjort de tilltalade extra aggresiva.