Ordräknaren/Vanliga stavfel/Offciell eller officiell?

Offciell eller officiell, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är officiell, det är alltså felaktigt att skriva offciell, offeciel, offeciell, officell, officiel eller oficiell.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet officiell är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis offciell, offeciel, offeciell, officell, officiel eller oficiell. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet officiell när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "officiell":

  • oficiell
  • officiel
  • officell
  • offeciell
  • offeciel
  • offciell

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: officiell
  • Felaktiga stavningar är: offciell, offeciel, offeciell, officell, officiel, oficiell
  • Hitta synonymer till officiell

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Den franske presidentens hustru, Brigitte Macron, får en offciell roll i Élyséepalatset som rådgivare.

Tidigare sa han att han ville skriva om grundlagen för att Japan ska få en offciell armé till år 2020.

TQILA försäkrar att den finns, men inte som en egen oficiell enhet eller styrka utan som del av IRPGF.

Men uppgifterna om antalet offer går isär och myndigheterna har ännu inte angett något officiel siffra.

Vägvalet har drivits av Eskilstuna kommun, men nu ska även polisen vara en oficiell del av verksamheten.