Ordräknaren/Vanliga stavfel/Succesivt eller successivt?

Succesivt eller successivt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är successivt, det är alltså felaktigt att skriva succesivt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet successivt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis succesivt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet successivt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "successivt": succesivt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

60 av dem lyckades fly och många av de andra har sedan dess succesivt frigivits efter förhandlingar.

Linköping växte sedan succesivt in i matchen, men lyckades inte riktigt etablera några vassa chanser.

Bilden av det här klarnar allt mer succesivt, säger polisens kommenderingschef Dan Windt, till SR Ekot.

Andelen tyskar minskade succesivt till följd av att unga tyskar assimilerades eller emigrerade västerut.

Man startade i södra Indien och förflyttade sig succesivt norrut, i takt med att mätningarna blev klara.