Ordräknaren/Vanliga stavfel/Hällre eller hellre?

Hällre eller hellre, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är hellre, det är alltså felaktigt att skriva hällre.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet hellre är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis hällre. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet hellre när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "hellre": hällre.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Många män och kvinnor uppger att de hällre tar livet av sig än att återvända till förtrycket i Burma.

Med det i åtanke hoppas jag att ert beslut uppnår det målet, hällre än att ses som en avledande manöver.

Kina brukar avvakta några dagar, man reagerar hällre på andra länders reaktioner, säger Ulrika Bergsten.

Har det varit något läge där jag känt mig osäker så har jag hällre blivit kastad än att försöka stå emot.

Hon lär ha skrivit i ett brev att hon känt sig som en statsfånge som mycket hällre hade velat vara hemma.