Ordräknaren/Vanliga stavfel/Situationstecken eller citationstecken?

Situationstecken eller citationstecken, hur stavas det?

Det korrekta uttrycket är citationstecken, det är alltså felaktigt att säga eller skriva situationstecken.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ämnet för detta klargörande är de tecken som används för att framhäva element i en löpande texten, som t.ex. citat eller uttryck. Det finns flera olika citationstecken men de vanligaste är enkel- och dubbelfnuttar: ' ".

Det korrekta uttrycket för dessa fnuttar är alltså citationstecken, eller citattecken. Det är dock väldigt vanligt att dessa felaktigt benämns som situationstecken, felet förekommer i skrift med det är desto vanligare i talspråk.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Själv så tycker jag att man borde börja använda situationstecken lite mer, det är så användbart!

Då hoppas jag att du använde situationstecken, vissa lärare skulle nog se det som plagiat annars.

Har ni tänkt på att de som ofta använder uttrycket

Jag såg att du använde olika uttryck inom situationstecken, vilket gav mig uppfattningen att du var något osäker.