Ordräknaren/Vanliga stavfel/Rokad eller rockad?

Rokad eller rockad, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är rockad med c, det är alltså felaktigt att skriva rokad utan c.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet rockad är ett ord som man relativt ofta stöter på som felstavat, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis rokad utan c i mitten av ordet. Orsaken till detta är stavelsen ck i mitten av ordet, som till exempel när man säger rock har ett mycket hårdare k än när man uttalar rockad. Rockad låter helt enkelt som att det skulle stavas utan c, som rokad.

Vad betyder ordet rockad?

Att göra en rockad innebär att man gör ett specialdrag i spelet schack. Specialdraget innebär att man byter plats på ett av tornen och kungen (som inte får stå i schack). Det bör dock nämnas att ordet rockad även används i andra sammanhang utanför schack, framför allt när man utför någon typ av ömsesidigt platsbyte.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Efter en rokad i spelschemat går Fruit Bats på näst sist.

Rokaden är det enda regelrätta sättet att flytta två egna pjäser i samma drag.

När man gör rokad är det därför viktigt att man rör kungen först och tornet därefter, annars får man bara flytta tornet, i enlighet med "rörd är förd"-regeln.

Ordet rokad används i överförd betydelse om andra platsbyten, till exempel när två tjänstemän byter uppgifter.

Efter en turbulent rokad i den egyptiska politiken har på torsdagen drygt hälften av ministrarna bytts ut och nya svurits in.