Ordräknaren/Vanliga stavfel/Konjuktiv eller konjunktiv?

Konjuktiv eller konjunktiv, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är konjunktiv, det är alltså felaktigt att skriva konjuktiv.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet konjunktiv är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis konjuktiv. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet konjunktiv när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "konjunktiv": konjuktiv.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Levande konjuktiv finns i östra Småland, icke blott i relikter som vore och finge utan allmänt i verb.

Verbböjningen var också mycket mer komplex; i den ingick såväl indikativ som konjuktiv och verb böjdes efter både person och numerus.

I traditionell grammatik kallas de två enkla tempusformerna presens indikativ och preteritum indikativ för att skilja dem från konjuktiv.

Konjuktiv finns idag nästan enbart i fasta fraser och idiom, frånsett imperfekt konjuktiv av verbet vara, vore, som fortfarande kan anses som levande.

I tabellen har den tidigare standardsvenska pluralformen i preteritum indikativ tagits med för att visa likheten med preteritum konjunktiv: brunno–brunne.