Ordräknaren/Vanliga stavfel/Sammling eller samling?

Sammling eller samling, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är samling, det är alltså felaktigt att skriva sammling.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet samling är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis sammling. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet samling när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "samling": sammling.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

När polisen kom till platsen fann de en stor sammling av människor och flera som har skadats av skott.

Ett ihärdigt, tjattrande kvitter framförs i olika tonlägen, ofta kollektivt av en sammling gråsparvar.

Kungen, själv målare, hade köpt en omfattande sammling målningar av främst samtida nordiska konstnärer.

Dessutom har Wildside Press släppt en sammling med Lovecrafts brev till Fritz Leiber, Fritz Leiber and H.

I parlamentsvalet landade partiet Nationell sammling, före detta Nationella fronten, på drygt 13 procent.