Ordräknaren/Vanliga stavfel/Utrusting eller utrustning?

Utrusting eller utrustning, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är utrustning, det är alltså felaktigt att skriva utrusting.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet utrustning är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis utrusting. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet utrustning när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "utrustning": utrusting.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Vi köpte utrusting, så som masker och spadar, och åkte dit för att se till att elden inte nådde byn.

”Sanktionerna har lett till att vi inte får nödvändig utrusting som exempelvis räddningshelikoptrar.

En ny kolbrygga anlades 1891 och samtidigt började hydraulisk utrusting användas för kolning av lok.

Att magnetfiskare får upp gamla granater med sin utrusting händer med jämna mellanrum enligt polisen.

Bristen på utrusting var så mycket kännbarare med tanke på att det var ett vinterfälttåg som förestod.