Ordräknaren/Vanliga stavfel/Medans eller medan?

Medans eller medan, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är medan, det är alltså felaktigt att skriva medans.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet medan är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis medans. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet medan när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "medan": medans.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Nordkanoten bars då av för- och akterpaddeln, medans lasten bars av mellanpaddlarna i 80 kilos bördor.

Det befintliga bygglovet går ut den 8 augusti nästa år, medans bygget ska stå klart först hösten 2022.

Vissa personer är deprimerade men sällan maniska, medans andra mestadels upplever mani eller hypomani.

Det är tydligt att Centerpartiet är markägarnas röst i riksdagen, medans vi tänker på allmänintresset.

Müller försvann spårlöst den 29 april 1945, medans Luther avled i hjärtinfarkt kort efter krigsslutet.