Ordräknaren/Vanliga stavfel/Mexico eller Mexiko?

Mexico eller Mexiko, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är Mexiko, det är alltså felaktigt att skriva Mexico.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet Mexiko är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis Mexico. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet Mexiko när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "Mexiko": Mexico.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: Mexiko
  • Felaktiga stavningar är: Mexico
  • Se exempel på Mexiko i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

I Mexico har minst 152 katolska präster som begått sexuella övergrepp stängts av de senaste nio åren.

Hon föraktade den amerikanska kapitalismen och målade flera verk om relationen mellan Mexico och USA.

Fallet med de försvunna studenterna skakade Mexico och det är fortfarande oklart exakt vad som hände.

Över 100 journalister har dödats i Mexico de senaste 20 åren, det här är fjärde gången det sker i år.

De norra provinserna i Mexico kom 1776-1786 att bilda provincias internas under en generalkommendant.