Ordräknaren/Vanliga stavfel/Tillfredställer eller tillfredsställer?

Tillfredställer eller tillfredsställer, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är tillfredsställer, det är alltså felaktigt att skriva tillfredställer.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet tillfredsställer är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis tillfredställer. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet tillfredsställer när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "tillfredsställer": tillfredställer.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Jag kommer att bli förtjust att höra hur du tror att denna förändring kan ha skett, då inga för närvarande uttänkta uppfattningar tillfredställer mig om ämnet.".

Det innebär: En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.