Ordräknaren/Vanliga stavfel/Vätter eller vetter?

Vätter eller vetter, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är vetter, det är alltså felaktigt att skriva vätter.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet vetter är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis vätter. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet vetter när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "vetter": vätter.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: vetter
  • Felaktiga stavningar är: vätter
  • Se exempel på vetter i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Begreppet aspekt syftar inom fysisk geografi främst på det väderstreck som bergssluttningarna vätter emot.

De akemenidiska husen tycks vara byggda runt en gård som vätter åt en portik, kanske i en eller två våningar.

Över dörren som vätter in mot staden sitter en inskriptionsplatta med poemet som skildrar Johannes prövning:.

Kyrkans sidofasad, som vätter mot Piazza delle Cinque Scole, har tre lynettfönster samt en kornisch med modilioner.

Ovanför den portal som vätter mot Roms stadskärna sitter Benoît Adams släktvapen med inskriptionen AV PLAISIR DE DIEV.