Ordräknaren/Vanliga stavfel/Förstog eller förstod?

Förstog eller förstod, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är förstod med ett d i slutet, det är alltså felaktigt att skriva förstog med ett g i slutet.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet förstod är ett ord som det är relativt vanligt att man ser felstavat som förstog. Det är framför allt vanligt i t.ex. kommentarsfält på internet. Den troliga orsaken till denna felstavning är delvis dialektal eller slangbetonad, då det när ordet uttalas ofta låter som att det faktiskt slutar med ett g - men det är givetvis helt fel.

Sammanfattning

Skriv en kommentar