Ordräknaren/Vanliga stavfel/Jamaikan eller jamaican?

Jamaikan eller jamaican, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är jamaican, det är alltså felaktigt att skriva jamaikan.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet jamaican är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis jamaikan. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet jamaican när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "jamaican": jamaikan.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: jamaican
  • Felaktiga stavningar är: jamaikan