Ordräknaren/Vanliga stavfel/Nämt eller nämnt?

Nämt eller nämnt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är nämnt, det är alltså felaktigt att skriva nämt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet nämnt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis nämt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet nämnt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "nämnt": nämt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Hon har också nämt Kate Bush, David Bowie och Bob Dylan, åtminstone som skapande och kreativa musiker.

Hon anser också att någon borde ha nämt Dawit Isaak som snart suttit fängslad i Eritrea i 6.000 dagar.

Ett ovan nämt exempel är mellersta Sveriges talspråk, som har blivit utbyggnadsspråket standardsvenska.

Han har nämt både Centern, Samlingspartiet, De Gröna och Vänsterförbundet som möjliga regeringspartners.

Som nämt bortfaller därvid stamutljudsvokalen, jämför utan ändelse: ēni (gud), ōli (annan), awari (åker).