Ordräknaren/Vanliga stavfel/Trash metal eller thrash metal?

Trash metal eller thrash metal, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är thrash metal, det är alltså felaktigt att skriva trash metal.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet thrash metal är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis trash metal. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet thrash metal när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "thrash metal": trash metal.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: thrash metal
  • Felaktiga stavningar är: trash metal