Ordräknaren/Vanliga stavfel/Upptäcksresande eller upptäcktsresande?

Upptäcksresande eller upptäcktsresande, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är upptäcktsresande, det är alltså felaktigt att skriva upptäcksresande eller upptäcktresande.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet upptäcktsresande är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis upptäcksresande eller upptäcktresande. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet upptäcktsresande när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "upptäcktsresande":

  • upptäcktresande
  • upptäcksresande

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: upptäcktsresande
  • Felaktiga stavningar är: upptäcksresande, upptäcktresande
  • Se exempel på upptäcktsresande i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Henry Walter Bates var en brittisk upptäcktresande och zoolog som studerade fjärilar vid Amazonfloden.

Rae var även den upptäcksresande som hade den bästa säkerheten då han endast förlorade en person under sina år i Arktis.

Om stenen varit äkta skulle det betytt att skandinaviska upptäcktresande nådde centrala Nordamerika i mitten av 1300-talet.

Landet siktades av Christofer Columbus under hans tredje resa och området ignorerades senare av spanska upptäcksresande och conquistadorer.

Under flera hundra år har sedvänjan omnämnts av exempelvis upptäcktresande, missionärer och europeiska läkare som arbetade i kolonierna i Afrika.