Ordräknaren/Vanliga stavfel/Tillräcklit eller tillräckligt?

Tillräcklit eller tillräckligt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är tillräckligt, det är alltså felaktigt att skriva tillräcklit utan ett g i slutet av ordet.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet tillräckligt är ett ord som man ganska ofta stöter på som felstavat i form av att g:et i den sista delen av ordet har tagits bort, som tillräcklit. Det är framför allt vanligt att man stöter på den här felstavningen i t.ex. kommentarsfält på olika internetfora såsom Facebook och Youtube. Orsaken till felstavningen härrör troligen från det talspråkliga, då g:et i ordet är tyst då ordet uttalas.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Får du som speciallärare tillräcklit med tid för elever eller går för mycket tid åt till pappersarbete?

Jag har bara 1200kr sjukersättning så det inte tillräcklit till mig för att försörja mig.

De flesta förslag skulle ha som utgångspunkt att trähusen bevaras, om de är i tillräcklit gott skick.

I defensiven var vi inte tillräcklit resoluta för att hindra finnarnas flyt i spelet.

Utmaningarna sitter i att få lösningen tillräcklit kostnadseffektiv.