Ordräknaren/Vanliga stavfel/Tillräcklit eller tillräckligt?

Tillräcklit eller tillräckligt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är tillräckligt, det är alltså felaktigt att skriva tillräcklit utan ett g i slutet av ordet.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet tillräckligt är ett ord som man ganska ofta stöter på som felstavat i form av att g:et i den sista delen av ordet har tagits bort, som tillräcklit. Det är framför allt vanligt att man stöter på den här felstavningen i t.ex. kommentarsfält på olika internetfora såsom Facebook och Youtube. Orsaken till felstavningen härrör troligen från det talspråkliga, då g:et i ordet är tyst då ordet uttalas.

Sammanfattning