Ordräknaren/Vanliga stavfel/Oficiellt eller officiellt?

Oficiellt eller officiellt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är officiellt, det är alltså felaktigt att skriva oficiellt eller offeciellt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet officiellt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis oficiellt eller offeciellt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet officiellt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "officiellt":

  • offeciellt
  • oficiellt

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Föreningen grundades offeciellt den 1 december 1958 men hade varit verksam en kort period redan 1946.

Han anklagar den offeciellt sekulära regeringen för att ha vänt kappan efter den islamistiska vinden.

Drottningen har godkänt honom och Boris Johnson är nu offeciellt Storbritanniens nye premiärminister.

Eid al-Adha startar offeciellt på tisdag och avslutar muslimernas vallfärd till Mecka i Saudiarabien.

Ingen av parterna har offeciellt pekat ut en specifik fråga som orsak till att det inte gick att enas.