Ordräknaren/Vanliga stavfel/Faschinerande eller fascinerande?

Faschinerande eller fascinerande, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är fascinerande, det är alltså felaktigt att skriva faschinerande.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet fascinerande är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis faschinerande. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet fascinerande när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "fascinerande": faschinerande.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Jag tyckte det var väldigt faschinerande att se snö blandat med sand.

Från södra USA utanför Dallas kommer faschinerande bilder på en kombinerad tornado och regnbåge.

Några barn tycker det är roligare att bygga inredning också, det är faschinerande att se.

Det har varit både faschinerande och förfärande.

Anne tycker att det är faschinerande hur gemenskapen i Starlight fungerar för dem som ofta hamnar utanför i den ”verkliga världen”.