Ordräknaren/Vanliga stavfel/Föråda eller förråda?

Föråda eller förråda, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är förråda, det är alltså felaktigt att skriva föråda.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet förråda är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis föråda. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet förråda när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "förråda": föråda.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Ribbentrop menade att Hitler kunde vara mycket trevlig mot honom, men att han plötsligt kunde kritisera honom och anklaga honom för att vilja föråda honom.

Jag tror att vi måste fortsätta dialogen om budgetreglerna med EU, dock utan att föråda italienarna, säger vice premiärminister och Femstjärnerörelsens ledare Luigi Di Maio.

Den är av inte ringa intresse, om än, som Böttiger säger, "emellanåt lyrans slag föråda en tröttnande hand och versens metriska byggnad ej alltid är den grekiskt lätta som till exempel i 'Nattvardsbarnen'".