Ordräknaren/Vanliga stavfel/Landsgräns eller landgräns?

Landsgräns eller landgräns, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är landgräns, det är alltså felaktigt att skriva landsgräns.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet landgräns är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis landsgräns. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet landgräns när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "landgräns": landsgräns.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Som enda EU-land med en landsgräns till Storbritannien har Irland en nyckelroll i brexitdiskussionerna.

EU, som i Polen och Litauen har direkt landsgräns mot Belarus, är starkt oroat över utvecklingen i landet.

Protokollet ska garantera att det inte blir någon hård landsgräns mellan Nordirland och EU-medlemmen Irland.

Men eftersom Gibraltar har landsgräns mot Spanien har spanjorerna fått vetorätt över den del i avtalet som rör gränsfrågorna.

En belgisk bonde verkar ha haft en dålig dag när han väckte uppmärksamhet genom att råka flytta Frankrikes landsgräns, uppger BBC.